a'Apartment - giải pháp dịch vụ căn hộ thông minh

Sử dụng công nghệ tương tác thời gian thực, giải pháp cung cấp các tiện ích để kết nối với cộng đồng cư dân với ban quản lý và người cung cấp dịch vụ. Hướng đến là hệ sinh thái hoàn chỉnh với mọi dịch vụ trực tuyến cho cư dân.

#smartapartment #smartmanagement

 
a'Apartment

a'Apartment là giải pháp quản lý chung cư thông minh thân thiện với người dùng nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa quy trình quản lý, kết nối giao tiếp giữa Ban Quản lý và Cư dân chung cư một cách minh bạch, thuận tiện. 

a'Apartment cũng hỗ trợ, cung cấp cho Ban Quản trị, Chủ đầu tư có cái nhìn tổng thể về hoạt động của tòa chung cư, cải thiện quy trình quản lý, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao chất lương dịch vụ

a'Apartment sẵn sàng

Phù hợp với hầu hết các giải pháp quản lý tòa nhà, căn hộ

 
Tính năng

Thích hợp mọi thiết bị


Tùy chỉnh phù hợp với các loại thiết bị, thêm logo tên thương hiệu riêng. a'Insight tự động thay đổi giao diện phù hợp với mọi loại màn hình.

Tự quản lý

Cả hệ thống được thiết kế theo kiểu sefl-service, nhà khai thác có thể làm mọi việc, bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng khi bạn cần.

Bảo mật và chứng thực

Hỗ trợ đa phương thức chứng thực AAA/RADIUS, chứng thực nhiều lớp tích hợp SMS, social, quản lý phiên chứng thực, 

API thời gian thực


a'Insight cung cấp công cụ cho phép trích xuất các dữ liệu quan trọng thông qua các API, dựa vào đó có thể cung cấp thông tin cần thiết cho các ứng dụng khác.

Quản lý danh mục BĐS


a'Insight cung cấp cách khai thác WiFi và cách liên lạc mới với khách hàng. Tương tác, quảng cáo dịch vụ và theo dõi các phân tích tức thời.

Thương hiệu

Đơn vị khai thác toàn quyền tùy chỉnh trang chào dựa trên mẫu có sẵn hoặc làm riêng, thay đổi logo, hình ảnh, phương thức login, ... 

Captive Portal

Tính năng captive portal cho phép người dùng trước khi kết nối vào mạng phải thông qua bước kiểm tra, có thể là nhấn Accept hoặc nhập thông tin, xem quảng cáo sau đó sẽ được truy cập vào mạng.

Tích hợp Ad Server

 

Chỉ cần chọn mẫu quảng cáo, đưa thông tin vào, định nghĩa nhóm khách hàng với vài click mọi thức đã sẵn sàng

 
Phân tích và báo cáo

Trích xuất dữ liệu

 

Lấy thông in từ a'Insight và đồng bộ với các ứng dụng khác, tất cả thông tin khách hàng có thể đồng bộ thông qua file CSV hay API

Phân tích và báo cáo

 

 

Nhận biết các khách hàng thân thiết, thu thập các thông tin giá trị và phân tích đồng bộ với thông tin khách hàng. a'Insight cung cấp công cụ trực quan mạnh mẽ.

Đảm bảo hiệu quả

 

a'Insight cung cấp công cụ cần thiết để phân tích và cho phép theo dõi, quản lý và tối ưu các chiến dịch đảm bảo hiệu quả cao.

Quảng cáo hướng đối tượng

Hướng quảng cáo đến đối tượng khách hàng cụ thể như độ tuổi, giới tích, sở thích sử dụng các công cụ phân tích linh hoạt

Giải pháp triển khai linh hoạt

Hỗ trợ cả giải pháp Cloud-Based và On-Premise. Giải pháp xây dựng sẵn trên môi trường điện toán đám mây của Avatar giúp triển khai dịch vụ nhanh chóng, có thể tùy chọn chạy trên hạ tầng Cloud công cộng như AWS và Microsoft Azure. Đối với các môi trường đặt thù, riêng biệt có thể dùng giải pháp triển khai on-premise.

On-Premise

 

©2020 by AVATAR Vietnam Technologies

  • White Facebook Icon